Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Register a New Account
4 đến 10 ký tự
4 đến 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng một số ĐT hợp lệ:
vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.16
Experience300x
Master Experience50x
Drop50%
Total Accounts184
Total Characters284
Total Guilds5

Donate+

CharacterDonate
HUARI5,100,000
Saturn4,300,000
HuyShady4,100,000
HELO4,000,000
MeoXM2,100,000